European Food Summit - Trajnostni način prehranjevanja eden od ključnih elementov trajnosti

Trajnostni način prehranjevanja eden od ključnih elementov trajnosti

Ljubljana, 8. 6. 2023

Trajnostni pristop, trajnostne prakse, trajnostno prehranjevanje, trajnostno nakupovanje, trajnostno razmišljanje … Lahko rečemo, da je v zadnjih letih beseda trajnostprežela marsikatero poro našega življenja. In prav je tako, saj je potreba po spremembi jasna in nas glasno opozarja, da smo pred izzivom, na katerega se moramo odzvati kot družba in posamezniki. 

S konceptom trajnosti v najširšem smislu definiramo način življenja in gospodarjenja z naravnimi viri, in sicer na način, ki zagotavlja njihovo rabo tudi za prihodnje generacije. Če povemo še malo drugače, trajnost pomeni zadovoljevanje lastnih potreb brez ogrožanja zmožnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij.


Trajnostni način prehranjevanja je eden od ključnih elementov trajnosti 

Proizvodnja hrane in s tem povezana prehrana ljudi predstavljata pomembne vire okoljskih vplivov. Svetovna populacija je vse večja, posledično pa je vedno večja tudi poraba naravnih virov. Posledice takšne rabe virov pa se vse bolj odražajo v neugodnih podnebnih spremembah, izginjanju biotske raznovrstnosti, priča smo številnim okoljskim problemom.

Trajnostna prehrana se osredotoča na tri vidike trajnosti: ekonomski, okoljski in socialni vidik.

Ko govorimo o ekonomskem vidiku trajnosti imamo v mislih gospodarno rabo naravnih virov in dobičkonosnost proizvajalcev hrane. Pomembno je, da se hrana proizvaja in porablja na način, ki je dolgoročno vzdržen in omogoča ekonomsko dobičkonosnost proizvajalcev hrane.

Okoljski vidik trajnosti prehrane se osredotoča na varstvo okolja in ohranjanje naravnih virov. Hrana naj se proizvaja in porablja na način, ki zmanjšuje negativne vplive na okolje, kot so emisije toplogrednih plinov, izguba zemlje in biotske raznovrstnosti ter onesnaževanje zraka in vode.

Socialni vidik trajnosti prehrane pa se nanaša na zagotavljanje dostopnosti do hrane za vse ljudi, zagotavljanje pravičnih plačil in pogojev dela v kmetijstvu in hrani ter na spodbujanje zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.

Pri trajnostni prehrani je pomembno, da se hrana porablja na način, ki zagotavlja pravične plače in pogoje dela za delavce v celotni prehranski industriji ter omogoča dostopnost hrane za vse ljudi, ne glede na njihov socialni in ekonomski status. Poleg tega pa trajnostna prehrana spodbuja zdrave prehranjevalne navade, ki imajo pozitivne učinke na zdravje ljudi in okolja.


K spremembi na bolje prispeva vsak posameznik, zato smo pripravili nekaj preprostih usmeritev, ki jih lahko spremenimo v naše vsakdanje navade.

1. Meso naj ne bo na jedilniku vsak dan: Proizvodnja mesa povzroča veliko emisij toplogrednih plinov ter porabi veliko vode in krme. Zmanjšanje porabe mesa in povečanje porabe zelenjave, sadja in stročnic pa ima tudi koristi za zdravje.

2. Izbirajte lokalno in sezonsko pridelano hrano: Z nakupom hrane, ki je pridelana v vaši bližini, se zmanjša potreba po prevozu in s tem emisije toplogrednih plinov. S tem podpirate tudi lokalne kmetije in gospodarstva.

3. Ko je le možno izberite hrano pridelano na ekološki način: Ekološko pridelana hrana ne vsebuje škodljivih pesticidov in umetnih gnojil, kar je bolj zdravo za vas in za okolje.

4. Hrane ne mečite stran: Poskrbite za manj zavržene hrane. Uporabite preostanek hrane za pripravo novih jedi. Če ste skuhali preveč, hrano zamrznite za kasnejšo uporabo.

5. Zmanjšajte porabo embalaže: Kupujte hrano, ki ni pakirana v nepotrebno plastiko ali drugo embalažo. S tem boste prispevali k zmanjšanju odpadkov in s tem obremenitev okolja.

6. Hrano si pripravljajte sami: Hrano pripravite sami in se izognite pripravljenim jedem, ki vsebujejo veliko aditivov in konzervansov.

7. Zelenjavni vrt: Poskusite vzgajati nekaj zelenjave na svojem vrtu ali balkonu. Tako boste lahko uživali v sveži in lokalno pridelani hrani ter zmanjšali odvisnost od industrijsko pridelane hrane.

8. Izberite trajnostne načine transporta: Če želite kupiti hrano v trgovini ali na kmetiji se tja odpravite peš, s kolesom ali javnim prevozom. S tem zmanjšate tudi emisije toplogrednih plinov in poskrbite za svoje zdravje.

 

Že danes lahko z razumnimi prehranskimi odločitvami pomembno vplivamo na pozitivne spremembe v odnosu do okolja, družbe in sebe. To je naša zaveza za boljši jutri.

PODPIŠITE MANIFEST PREHRANE ZDRAVEGA RAZUMA


VIRI:

The Food and Agriculture Organization (FAO),  Sustainable food systems Concept and framework, Dostopno na: https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf

European Food Safety Authority (EFSA), Changes in terms of risks/benefits of shifting diets towards healthier and more sustainable dietary models, Dostopno na: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2022.e200904